NOTÁRSKY ÚRAD
Copyright © 2014 JUDr. Dagmar Hudecová, Notár, Bratislava   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: dagmar.hudecova notar.sk
OBCHODNÝ REGISTER
Elektronické podanie na Obchodný
register
Výpis z Obchodného registra
len za 3,55 € / 2str.
KATASTER
REGISTRÁCIA 2%
Predávate, kupujete, chcete darovať
byt, dom či inak nakladať z Vašou
nehnuteľnosťou? Nemusíte chodiť na
Správu katastra, všetko podáme za Vás
elektronicky.
Potrebujete registrovať združenie na
prijímanie 2% podielu dane z príjmu?
Stačí, ak nám donesiete podklady,
ktoré tvoria:
Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov.
Notár má pôsobnosť i v oblasti obchodného práva pri zakladaní a živote obchodných spoločností. Je
rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu
a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti. Notár v zmysle zákona
je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho
slobodného povolania.
JUDr. Dagmar HUDECOVÁ NOTÁR

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK - PIATOK

8:00 - 16:30

KONTAKT
JUDr. Dagmar HUDECOVÁ  Notár Bratislava

Tatra Grand Residence, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

Tel.:+421 2/5263 5439,  Fax: +421 2/526 35 493

WYSIWYG Web Builder